Under the dome

By | May 3, 2018

Under the dome

จู่ๆก็มีโดมขนาดใหญ่มาครอบเมืองเล็กๆตัดขาดทั้งเมืองจากโลกภายนอกประกอบกับปัญหาของตัวละครภายในเมืองที่มีคาแรกเตอร์ต่างๆกันที่ช่วยกันและกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เมืองกลายเป็นเมืองปิดตาย