The West World

By | April 18, 2018

The West World

เป็นเรื่องของ สวนสนุกคาวบอยในโลกอนาคต

ที่มีหุ่นยนต์ ที่ดูเหมือนคนทุกอย่าง ทำหน้าที่เป็นนักแสดง เล่นเป็นพลเมืองในเมืองคาวบอยจำลอง ที่ผู้เข้ามาเที่ยว มีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้
แม้กระทั่งจะฆ่า เพื่อความสนุกเล้าใจ แบบการดวลปืนตามสไตล์คาวบอย

จนมีเหตุเป็นเรื่องขึ้น เมื่อหุ่นยนต์เกิดการตามใจตนเองขึ้นมา แทนที่จะเป็นฝ่ายแต่โดนถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียว มันกับออกมาไล่ฆ่านักท่องเที่ยวแทน