The Last Ship

By | April 20, 2018

The Last Ship

ภารกิจของพวกเขาเป็นเรื่องง่าย ค้นหาวิธีรักษา หยุดไวรัส ช่วยโลก เมื่อเกิดโรค ระบาดไปทั่วโลก คร่าชีวิตไปร้อยละแปดสิบของประชากรทั้งหมด ลูกเรือของเรือพิฆาตเดียวจะต้องหาวิธีที่จะดึงความเป็นมนุษย์จากการสูญพันธ์