The 100 (The Hundred)

By | April 30, 2018

The 100 (The Hundred)

The 100 (The Hundred) เล่าถึงโลกหลักโดนสงครามนิวเคลียร์จนไม่มีผู้อยู่อาศัย มนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดต้องอาศัยอยู่ใน The Ark ซึ่งเป็นสถานีอวกาศของ 14 ชาติมารวมกัน The Ark มีกฏที่เข้มงวดมาก ทำผิดเล็กน้อยก็โดนจับขังหรืออาจโดนทิ้งในอวกาศเพื่อควบคุมจำนวนประชากร

เมื่อเวลาาผ่านไป 97 ปี วัยรุ่นจำนวน 100 คนถูกส่งมายังโลกอีกครั้ง เพื่อทดสอบว่าระดับกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์บนโลกลดลงจนอาศัยได้หรือยัง วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นพวกอาชญากรทั้งเล็กน้อยและร้ายแรง ถูกกดดันมานานจากกฏหมายบน The Ark ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อมายังโลกวัยรุ่นเหล่านี้จึงรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อย ไม่ต้องการกฏหมายมาควบคุมชีวิตพวกเขาอีกต่อไป การใช้ชีวิตด้วยกันลำพังท่ามกลางสังคมอนาธิปไตยในโลกจึงเต็มไปด้วยอันตรายจากสัญชาติญานดิบชั่วร้ายของมนุษย์ที่แต่ละคนซ่อนไว้ และโลกหลังโดนนิวเคลียร์ก็ไม่ได้สงบสุขปราศจากอันตรายอย่างที่พวกเขาคิด