Tag Archives: ซีรีย์ฝรั่ง

By | March 29, 2018
March 29, 2018 เจาะจิตผ่าปริศนา (The Mentalist)

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกนักจิตวิทยาที่ชื่อแพทริก เจน ที่มีความสามารถในการสะกดจิตคน และเขามาเป็นที่ปรึกษาอิสระในสำนักสืบสวนแคลิฟอร์เนีย เพื่อตามหาเรดจอห์น

Read More   ⟩

By | March 21, 2018
March 21, 2018 The 100

เมื่อโลกเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสีจนไม่สามารถจะอาศัยอยู่ คนกลุ่มสุดท้ายที่รอดจึงต้องใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศ เวลาผ่านไปเกือบ 100 ปี

Read More   ⟩