scorpion

By | August 15, 2018

เรื่องราวของเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเครือข่ายข้ามชาติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่

ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ วัลเทอร์ โอ ไบรเอ็น เด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ ไอคิว 197 ที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคน อาทิ แฮปปี้ ควิน วิศวกรรมเครื่องกล คอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่ รวมถึง เพจ ไดนีน สาวเสิร์ฟธรรมดา ๆ แต่มีลูกชายที่อาจเป็นถึงว่าที่อัจฉริยะคนต่อไป เธอดูเหมือนจะแอบชอบไบรเอ็น แต่ปัญหาก็คือ เขากลับมองว่า ความรักและความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องที่จริงแท้แน่นอน ดังสูตรคณิตศาสตร์