Dexter

By | April 27, 2018

Dexter

เรื่องนี้ว่าด้วยนาย Dexer ที่ ตอนกลางวันทำงานเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยญชาญด้านการกระจายของเลือด แต่ ตอนกลางคืนกลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อนึง (กลางวันตั้งใจทำงานช่วยตำรวจแก้ไขคดีอย่างขยันขันแข็ง)

จุดที่ดีของนาย Dexer นายนี้ แตกต่างจากตัวละครอื่นๆที่มักจะดูถูกระบบความยุติธรรมในปัจจุบัน เขาคนนี้กลับเคารพและชื่นชมเหล่าผู้ผดุงความถูกต้องเหล่านี้จากใจจริง ใช้ชีวิตเป็นคนดีในสังคม ตั้งใจแก้ไขคดีต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ (เขาสนุกในสิ่งที่เขาทำนิ ผิดด้วยรึ) ส่วนตอนที่เขาจัดการกับเหล่าฆาตกร จะสังเกตุได้ว่าเขาจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานด้วยวิธีของเขาก่อน (แอบงัดเข้าบ้าน แอบค้นของตามใจฉัน) มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีและมีการทดสอบให้แน่ชัดว่าคนๆนั้นเป็นฆาตกรตัวจริงอีก จึงทำให้ตัดปัญหาว่าฆ่าผิดคนได้ค่อนข้างแน่นอน