Containment

By | May 7, 2018

Containment


วันหนึ่งในเมืองแอดแลนต้าเมืองขนาดใหญ่ที่สงบสุขเกิดมีโรคไวรัสประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้แพร่กระจายโดยผ่านของเหลวทางร่างกาย
เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เมื่อใครติดเชื้อไวรัสตัวนี้จะทำให้ตายภายใน16 ชั่งโมง
ทำให้เมืองใหญ่แห่งนี้ถูกปิดล้อมเพื่อกักกันโรค
ในขณะที่แพทย์ ตำรวจ ทหาร นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบเพื่อหาทางแก้ ชาวเมืองทั้ง4,000 คนกลับถูกปล่อยทิ้งให้ติดอยู่ภายในจนต้องดิ้นรนสู้เพื่อเอาตัวรอดให้ได้