Category Archives: ซีรี่ย์สงคราม

By | May 19, 2018
May 19, 2018 Homeland

เป็นซีรีส์กวาดรางวัลมากมาย เกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้ายในประเทศ ผ่านตัวละครสองฝ่าย คือ CIA

Read More   ⟩