Category Archives: ซีรี่ย์ผี

By | May 16, 2018
May 16, 2018 The Walking Dead

The Walking Dead เรื่องราวความเป็นมาของโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตซอมบี้ระบาดหนัก และเปิดเผยถึงสาเหตุการเกิดขึ้นของผีซอมบี้

Read More   ⟩